#unteilbar #Niepodzieleni

DO OTWARTEGO I WOLNEGO SPOŁECZEŃSTWA
SOLIDARNOŚĆ ZAMIAST WYKLUCZENIA

Nastąpiła dramatyczna zmiana polityczna: rasizm i pogarda dla drugiego człowieka stały się społecznie akceptowane. To co wczoraj było jeszcze nie do pomyślenia, uznane za niegodne do powiedzenia, dzisiaj stało się rzeczywistością. Humanitaryzm i prawa człowieka, wolność religijna i rządy prawa są otwarcie atakowane. Jest to atak, który dotyczy nas wszystkich.
Nie pozwolimy na to, żeby problemy państwa socjalnego, uchodźcow i migrantów wykluczały się nawzajem.
Sprzeciwiamy się temu, żeby podstawowe prawa człowieka, prawo do wolności, były dalej ograniczane.

Śmierć uciekających do Europy uchodźców ma stać się częścią naszej rzeczywistości. W Europie zaczyna dominować nacjonalistyczny nastrój desolidaryzacji i wykluczenia. Krytyka tych urągających ludzkiej godności warunków zostaje umyślnie lekcewazona i przedstawiana jako nierealna.
Podczas gdy państwo zaostrza przepisy bezpieczeństwa, poszerzając kontrole, a tym samym sygnalizując swa siłę, system społeczny wykazuje słabość. Miliony cierpią z powodu zbyt niskich nakładów na opieke społeczna, system zdrowotny, opiekę nad dziećmi i edukacje. Każdego roku niezliczona liczba ludzi traci dach nad głową. Rażące dysproporcje płac wzrastają od 2010 roku. Miliardowe zyski z uprzywilejowanych podatkowo przedsiębiorstw stoją naprzeciw jednej z najniższych płac w Europie i zubożenia społeczeństwa.
Nie z nami – Przeciwstawiamy się!
Opowiadamy się za otwartym i solidarnym społeczeństwem z równymi prawami dla wszystkich, gdzie różnorodne oraz samostanowiące prawa egzystencjalne są rzeczą oczywista.
Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i negatywnej propagandzie. Razem zdecydowanie przeciwstawiamy się rasizmowi wobec muzułmanów, Romów, antysemityzmowi, antyfeminizmowi i wrogości oraz agresji wobec osób LGBTIQ *
Jest już wielu zaangażowanych:
na zewnętrznych granicach Europy, w lokalnych organizacjach i inicjatywach migranckich oraz uchodźczych, ruchach queer-feministycznych i anty-rasistowskich, związkach zawodowych, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, wspólnotach religijnych, sąsiedzkich, bądź tez w inicjatywach dotyczących zbyt malej ilości mieszkań, represji, ciężkiej sytuacji w opiece społecznej, przeciw inwigilacji i zaostrzeniu przepisów prawa lub przeciwko pozbawianiu uchodźców praw – w wielu miejscach aktywnie działają osoby, które bronią się przed dyskryminacją, kryminalizacją i wykluczeniem.
Wspólnie chcemy sprawić, aby solidarność społeczeństwa była widoczna! Demonstracja ma dać temu wyraz 13 października i będzie to jasne stanowisko społeczeństwa Berlina!’

#Niepodzieleni i Zjednoczeni
Solidarność zamiast wykluczenia!
Demonstracja: 13 października 2018 – 13:00 Berlin

Jesteśmy za Europa chroniącą prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną.
Jesteśmy za solidarną i socjalną Europą zamiast wykluczenia i rasizmu!
Jesteśmy za prawem do ochrony i azylu – przeciw izolowaniu Europy!
Jesteśmy za wolnym i zróżnicowanym społeczeństwem!
Solidarność nie zna granic!

#unteilbar #Niepodzieleni DO OTWARTEGO I WOLNEGO SPOŁECZEŃSTWA SOLIDARNOŚĆ ZAMIAST WYKLUCZENIA