קול קורא בעברית

# לא להפרדהבעד חברה חופשית ופתוחה – סולידריות במקום הדרה!

שינוי פוליטי דרמטי מתרחש לנגד עינינו: גזענות וחוסר כבוד לאדם הופכים למוסכמה חברתית. מה שאתמול לא היה עולה על הדעת ולא היה נאמר בגלוי, הוא היום מציאות. אנושיות וזכויות אדם, חופש דת וחוקתיות מותקפים בראש חוצות. ההתקפה הזאת נוגעת לכולנו.

לא נניח ליצור קיטוב בין מדינת הרווחה ובין הפליטות וההגירה. אנו מתנגדות להגבלה נוספת של זכויות היסוד ושל החירויות.

אסור שמותם של בני אדם הנסים על נפשם לאירופה יהפוך לדבר שבשגרה. רוח לאומנית השתלטה על אירופה, רוח של אנטי-סולידריות ושל הדרה. כל ביקורת על התנאים הלא-אנושיים האלה מוקעת כלא-מציאותית.

בזמן שהמדינה מחמירה את “חוקי הביטחון” כביכול ומרחיבה את הפיקוח כדי להפגין את עוצמתה, המערכת החברתית הולכת ונחלשת: מיליונים סובלים מהעדר השקעה ברווחה, בבריאות, בטיפול בילדים ובחינוך. אינספור א/נשים מגורשים/ות מדי שנה מדירותיהם/ן. מאז תכנית הרפורמה הכלכלית “אג’נדה 2010” התרחבו הפערים הכלכליים והחברתיים בקצב מסחרר. הקלות במס על רווחים בשווי מיליארדים ניצבות מול אחד המגזרים הגדולים ביותר של מרוויחי שכר מינימום וההתדרדרות לעוני של שכבות מקופחות.

לא איתנו – אנחנו נגד!

אנחנו בעד חברה פתוחה וסולידרית, חברה שבה זכויות אדם אינן ניתנות להפרדה, שבה דרכי חיים מגוונות שהוגדרו באופן עצמאי הן מובנות מאליהן.

אנחנו יוצאים/ות נגד כל צורה של אפליה והסתה. ביחד ניאבק בגזענות אנטי-מוסלמית, באנטישמיות, בגזענות נגד צוענים, באנטי-פמיניזם ובלהט”בקופוביה.

אנחנו לא לבד. רבים/ות מתגייסים/ות למאבק:

אם בגבולות החיצוניים של אירופה, אם בארגוני פליטים וביוזמות קבלת פנים, אם בתנועות פמיניסטיות-קוויריות ואנטי-גזעניות, בארגוני הגירה, באיגודים מקצועיים, באגודות, בעמותות, בקהילות דתיות, במועדונים ובשכונות, אם במאבק נגד מצוקת הדיור, נגד דחיקה אל השוליים, נגד מצוקת הסיעוד, נגד פיקוח והחמרת החוקים או נגד נישול של פליטים/ות מזכויותיהם/ן – פעילים ופעילות במקומות רבים נחלצים/ות להגן על א/נשים מפני אפליה, הפללה והדרה.

ביחד נַראה את פניה של החברה הסולידרית! ב-13 באוקטובר תשלח ברלין מסר ברור.

# לא להפרדה
בעד חברה חופשית ופתוחה – סולידריות במקום הדרה
הפגנה: 13 באוקטובר 2018 – בשעה 13:00 בברלין

בעד אירופה עם זכויות אדם וצדק חברתי!
בעד קיום משותף סולידרי וחברתי במקום הדרה וגזענות!
בעד הזכות להגנה ולמקלט – נגד בידוד של אירופה!
בעד חברה חופשית ומגוונת!
לסולידריות אין גבולות!

# לא להפרדהבעד חברה חופשית ופתוחה – סולידריות במקום הדרה!